Čištění, plnění a opravy klimatizace aut BH STYL s.r.o., Zlín

Přijeďte na pravidelnou roční kontrolu autoklimatizace do autoopravny BH STYL s.r.o. ve Zlíně. Údržbou klimatizace prodloužíte životnost dalších součástí autoklimy. Čištění a dezinfekce klimatizace zabraňuje tvorbě plísní a zápachu. Zkontrolujeme těsnost celé klimatizace auta, detekujeme úniky a doplníme chladivem.

Plnění a dezinfekce autoklimatizace

  • odsátí zbytku chladicího média ze systému klimatizace
  • odsátí opotřebovaného oleje kompresoru klimatizace
  • odstranění veškerých nečistot a vlhkosti ze systému klimatizace vakuováním
  • test těsnosti chladicího okruhu tlakovou zkouškou, vyhledání místa úniku chladiva
  • plnění systému chladivem, olejem
  • test funkčnosti systému klimatizace
  • dezinfekce výparníku klimatizace a výměna kabinového filtru ventilace
  • oprava nefunkční autoklimatizace
  • opravy klima kompresorů
  • opravy netěsných systémů

Cena za servis klimatizace vozidel

Cena za naplnění klimatizace 599,- Kč (pro systémy klimatizace do 750 g chladiva R134A).
Cena za dezinfekci 360,- Kč (včetně výměny kabinového filtru).

** jednotlivé varianty je možné kombinovat a upravovat na základě dohody s technikem. Cena za kombinace je smluvní.

Chladicí médium není zahrnuto v ceně služby. Aktuální cenu za chladicí médium zjistíte na mob.: +420 773 758 500.